Политика за поверителност

Принципи на работа с вашите данни

Ние сме Килим World ООД.

Разполагаме с електронен магазин на уебсайта www.kilimworld.bg.

За да осигурим продажбата на стоки и работата на нашия уебсайт, ние обработваме някои лични данни.

Обработването на лични данни се регулира по-специално от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46/ЕО (общ регламент за защита на личните данни) („GDPR“).


I.Обработване на лични данни

Обработка на лични данни в случай на използване на формата за контакт

Ако имате запитване за нашите продукти и услуги, ние ще работим с вашите данни за контакт, които ни предоставяте, главно чрез формата за запитване. Те са: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер.

По каква причина?

Ние ще се свържем с вас чрез тях за допълнителни уговорки относно стоки и услуги.

На какво правно основание?

Това е обработка на основание член 6, параграф 1, буква b) от GDPR – преговори по договор или прилагане на мерки преди сключването на договора по ваше желание.

Колко дълго ще обработваме лични данни?

Ако не установим по-нататъшно сътрудничество, ние ще обработим вашите данни не по-късно от 30 дни след последната ни комуникация.;


Обработка на лични данни в случай на покупка

Ако купувате от нас, ние ще работим с данните, които попълните вместо нас. Те са основно данни за фактуриране: име, фамилия, адрес, телефонен номер.

По каква причина?

Ние трябва да обработваме вашите лични данни, за да изпълним нашия договор – да ви доставим нашите стоки или услуги. Ние също така ще комуникираме с вас чрез данните за контакт относно статуса на вашата поръчка, евентуално относно оплаквания или ваши въпроси.

Ние ще продължим да обработваме лични данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от закона (основно за счетоводни и данъчни цели, евентуално за обработка на жалби и други).

На какво правно основание обработваме лични данни?

Това е обработка въз основа на член 6, параграф 1, буква b) GDPR – изпълнение на договора и член 6, параграф 1, буква c) GDPR – изпълнение на наше правно задължение.

Колко дълго ще обработваме лични данни?

За срока на нашата услуга и след това 30 дни след последното предоставяне на такава услуга или доставка на стоки.


Бюлетини (търговски съобщения)

Ако сте пазаруващ клиент и не сте ни отказали в момента на покупката, ние ще използваме вашия имейл адрес, за да изпращаме нашите бюлетини.

На какво правно основание?

Това е разрешено от § 7, параграф 3 от Закон № 480/2004 Coll. относно определени услуги на информационното общество, ако не сте ни забранили да го правим по време на покупката.

Колко дълго ще обработваме лични данни?

5 години от последната ви покупка. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време чрез имейл или да се свържете с нас на имейл: info@carpeteria.cz


II. Кой ще има достъп до данните?

Вашите данни ще останат при нас. Въпреки това някои компании или други лица работят за нас и получават достъп до данните, защото ни помагат да управляваме нашия електронен магазин. Те са:

 • фирми, участващи в изпращането на стоки (Спиди АД)
 • компании, занимаващи се с пренасочване на плащания

Ние обработваме лични данни само на територията на Европейския съюз.


III. Какво друго трябва да знаете

В нашата компания няма назначено длъжностно лице по защита на личните данни.

Нашата компания не взема решения въз основа на автоматична обработка или профилиране.

Ако имате въпроси относно личните данни, свържете се с нас на имейл office@kilimworld.bg или ни се обадете на телефон +359 876 699 566


IV. Използване на бисквитки

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт. След това бисквитките се изпращат обратно на уебсайта или друг уебсайт, който ги разпознава при всяко следващо посещение.

Файловете с бисквитки изпълняват различни задачи, например позволяват ефективна навигация между уеб страници, запомнят вашите предпочитания и като цяло подобряват потребителското изживяване. Те могат също така да гарантират, че рекламите, показвани онлайн, са по-добре съобразени с вас и вашите интереси.

Ние използваме следните бисквитки на уебсайта:

 • Основни бисквитки: те са необходими за работата на уебсайта, например ви позволяват да влезете, за да защитите части от уебсайта и други основни функции на уебсайта. Тази категория бисквитки не може да бъде деактивирана.
 • Аналитични/статистически бисквитки: например, те ни позволяват да разпознаваме и определяме броя на посетителите и да проследяваме как нашите посетители използват уебсайта. Те ни помагат да подобрим начина, по който работи сайтът, например като улесняват потребителите да намират това, което търсят. Ние изпълняваме тези файлове само с вашето предварително съгласие.
 • Рекламни бисквитки: използват се за проследяване на предпочитанията и ви позволяват да показвате реклама и друго съдържание, което най-добре отговаря на вашите интереси и онлайн поведение. Ние изпълняваме тези файлове само с вашето предварително съгласие.

Моля, имайте предвид, че трети страни (включително напр. външни доставчици на услуги) също могат да използват бисквитки и/или да имат достъп до данни, събрани от бисквитки на уебсайта.

Можете да намерите допълнителна информация за бисквитките и техния актуален списък чрез отделни интернет браузъри, най-често в елемента Инструменти за разработчици.

Съгласието може да бъде изразено чрез поле за отметка, съдържащо се в така наречената лента за бисквитки. Впоследствие можете да откажете бисквитките в настройките на вашия интернет браузър или да зададете използването само на някои от тях.

Можете да намерите повече информация относно управлението на бисквитките в отделните браузъри на следните връзки:

 • Internet Explorer - https://support.microsoft. com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Google Chrome - https://support.google.com/ chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg
 • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/enable-cookies
 • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari /sfri11471/mac
 • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
 • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs- cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles


V. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

Регламентът GDPR ви дава, наред с други неща, правото да се свържете с нас и да поискате информация относно това как обработваме вашите лични данни, да поискате достъп до тези данни от нас и те да бъдат актуализирани или коригирани, или да поискате ограничаване на обработката, можете да поискате копие от обработваните лични данни, да поискате да изтрием личните данни в определени ситуации и в определени случаи имате право на тяхната преносимост. Може да се повдигне възражение срещу обработването въз основа на легитимен интерес.

Ако смятате, че не обработваме коректно данните, имате право да подадете жалба до службата за защита на личните данни или с претенциите си да се обърнете към съда.

Тези условия са в сила от 01.09.2022 г.